Jornada “Confluència d’usos al bosc de ribera”

Posar en valor el bosc de ribera i resoldre possibles conflictes amb els usos dels àmbits adjacents: espais urbans, periurbans i agraris.

 

Publica un comentari