Jornada Compres públiques ambientalment correctes: la fusta i el paper

Donar a conèixer aquellls mecanismes i procesos que ajudin a l'Administració Local a fer una compra amb criteris de sostenibilitat.

Publica un comentari