Jornada “Compres públiques ambientalment correctes: La fusta i el paper”. 2005

Actualment diverses organitzacions estan duent a terme campanyes de boscos amb la prioritat de promoure la seva conservació i el seu ús sostenible, ja que gran part d’aquests ecosistemes en el planeta han sigut destruïts o alterats per l’obtenció de fusta i de productes derivats entre ells el paper.

Per minimitzar la seva explotació il·legal existeixen mecanismes com la certificació forestal que garanteix que la compra de fusta prové d’una explotació sostenible. És en aquest sentit que es va organitzar una jornada sobre la compra pública ambientalment correcte en la fusta i en el paper en que es van exposar els compromisos que poden adquirir les administracions locals i dues experiències municipals.

Programa jornada “Compres públiques ambientalment correctes: La fusta i el paper”

Campanya “Amics dels Boscos Primaris” per a un consum responsable de productes forestals. Anna Rosa Martínez

Compromís per a la compra responsable de productes forestals a l’Ajuntament de Lloret de Mar. Josep Teixidor

Declaració Institucional de l’Ajuntament de Lloret de Mar

Declaració Institucional de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Avaluació compra paper-fusta Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Presentació proposta d’un acord institucional en la compra de productes forestals. Judit Vilà

Proposta d’un acord institucional en la compra de productes forestals. CILMA

Publica un comentari