Jornada CompostARC 2015

En aquesta edició es treballarà en les 5 àrees del Cicle de la matèria orgànica: Generació (prevenció i tipus de generadors); Recollida selectiva (contractes, models i resultats); Tractament (procés, dimensionament i tecnologia); Compost (qualitat i usos); i Autocompostatge (educació, integració social i abast de la implantació).

Publica un comentari