Jornada “Amenaces i oportunitats per l’activitat agrària a la zona periurbana sud de Girona”

OBJECTIUS

–       Aprofundir en la metodologia d’aproximació a l’estudi dels espais periurbans.

–       Aprofundir en els elements que amenacen l’espai agrari periurbà i l’activitat agrària de la zona.

–       Determinar els elements que poden suposar noves oportunitats.

–       Esbossar els instruments disponibles o en estat de debat sobre els quals recolzar actuacions administratives per resoldre els principals problemes que interfereixen al normal ús dels sòl agrícoles.

Publica un comentari