Jornada “Estalvi i eficiència energètica a la indústria”

Mostrar com es fa i quins resultats s’obtenen d’una auditoria energètica i es mostraran casos pràctics, presentats per les mateixes empreses que han implantat mesures d’estalvi i eficiència energètica i/o està usant fonts d’energia renovables.

Publica un comentari