IX Jornades sobre biometantizació de RSU

la recuperació energètica dels residus en el marc d'una gestió sostenible dels mateixos, serà una de les primeres qüestions a abordar en les Jornades, dins del marc d'una visió internacional de l'estat de l'art en les tecnologies de biometanització, tractaments mecànic-biològics e incineració.

Publica un comentari