IX Jornada tècnica de mobilitat: espai viari i autobús

Una jornada de treball que a partir d’una reflexió general, abordi les polítiques d’ordenació de l’espai públic per d’adequar-lo a les necessitats del transport públic.

Publica un comentari