IX Congrès SEAE: Agricultura i alimentació Ecològica

– Intercanviar coneixements, resultats d’estudis entre investigadors, tècnics i operadors;
– Exposar/presentar i debatre les conseqüències dels últims resultats de la recerca en producció agrària ecològica;
– Debatre sobre els mètodes de transferència i aplicació de les innovacions tecnològiques als operadors ecològics, parts interessades i altres representants d’entitats que donen suport a l’AE;
– Plantejar polítiques a favor de la producció agrària ecològica, en matèria de qualitat i seguretat alimentària basades en la ciència.

Publica un comentari