IV Jornades Tècniques: El paper de les autoritats del transport en l' integració modal

Com a marc de les Jornades, és important resaltar la recent aprovació pel Consell de Ministres del “Proyecto de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera”, que apart del seu aspecte integral, contempla l'emissió de contaminants del transport, habilitant a les administracions per a adoptar mesures per prevenir o reduir les emissions.

Publica un comentari