IV Jornada Tècnica de Mobilitat

Conèixer les directrius que estableix el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona redactat per l'Autoritat del Transport Metropolità.

Publica un comentari