IV Jornada per a administracions públiques i empreses proveïdores de roba de treball sobre la introducció de criteris étics i socials en la contractació pública

Facilitar l'existència de mecanismes que permetin asegurar que la roba utilitzada pels ajuntaments ha estat confeccionada lliure d'explotació i d'injustícies.

Publica un comentari