IV Jornada de Mesura de la Sostenibilitat: de la planificació urbana a la planificació territorial

Presentació d'experiències concretes de planificació urbana i territorial i fomentar el debat el debat de la gestió i planificació a tenir en compte per assolir una correcta urbanització.

Publica un comentari