Introducció de criteris de sostenibilitat ambiental al planejament derivat a Catalunya

Presentar diferents experiències reeixides pel que fa a la integració de les consideracions ambientals en el planejament urbanístic derivat a Catalunya i Europa.
Es lliurarà un exemplar de la guia metodològica: “Guia per a l'elaboració de l'informe de sostenibilitat ambiental dels plans parcials urbanístics” a tots els assistents.

Publica un comentari