Introducció a la realització d'estudis d'impacte i integració paisatgística

Situar al assistents en el marc normatiu per a la redacció de projectes executius, plans urbanístics, estudis d'impacte ambiental, projectes de restauració, …

Publica un comentari