Introducció a la realització d'estudis d'impacte i integració paisatgística

Fer arribar a tots els geòlegs i tècnics que treballen en la gestió del territori la importància dels Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), alhora que situar-los en el marc normatiu de la protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Publica un comentari