Introducció a la participació ciutadana en temàtiques territorials

Definir els conceptes bàsics de la participació ciutadana; Conèixer la diversitat d’eines i de metodologies per fomentar la participació ciutadana;  i Conèixer i analitzar casos pràctics de participació ciutadana en temàtiques territorials.

Publica un comentari