Instal·lacions de calderes de biomassa per usos tèrmics

Aquest curs pretén formar i familiaritzar enginyers en els diferents tipus de calderes de biomassa, les seves particularitats i limitacions, el disseny de les sitges d’emmagatzematge així com els estudis de viabilitat per valorar la seva rendibilitat econòmica i conèixer la normativa actual que afecta aquestes instal·lacions.

Publica un comentari