Informes de propostes de traçat i millores correctores del TGV en el tram: Vilademuls-Borrassà

Informe proposta de traçat del TGV. Tram: Vilademuls-Borrassà. CILMA. 30.06.06

Informe proposta de traçat del TGV. Tram: Vilademuls-Borrassà. DDGI. Octubre 2006

Informe sobre la tramitació i plaços del traçat proposat del TGV. Tram: Vilademuls-Borrassà. CILMA. Desembre 2006

Informe al·legació sobre el projecte básic de plataforma de la TGV. Tram Cornellà de Terri-Pontós. Ajuntament de Vilademuls. CILMA. Desembre 2006

Informe jurídic en relació als procediments administratius a seguir per a la modificació parcial del traçat del TGV en el tram que discorre entre els municipis de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà. DDGI. Desembre 2006

Escrit de denúncia per l’incumpliment per part del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del deure de donar resposta al requerimient d’ anul·lació formalizat en data 11 de Juliol de 2006 pels Ajuntaments de Bàscara, Pontós, Garrigàs, Borrassà i Vilademuls. DDGI. Setembre de 2007

Estudi d’Impacte Ambiental i Paisatgístic comparatiu dels dos traçats del TGV en el tram de Vilademuls – Pontós. DDGI. Novembre 2007

Escrit de sol·licitud d’immediata paralització de les obres del TGV en el tram Vilademuls-Bàscara-Pontós. DDGI. Abril 2008

Publica un comentari