Informe sobre diferents escenaris per a la valorització energètica de la biomassa procedent dels boscos gironins. 2010 (CILMA)

L’informe conclou que tenint en compte la quantitat de biomassa forestal procedent de l’aprofitament directe del bosc i la biomassa forestal residual procedent de la industria de primera transformació que es generen a les comarques gironines (165.000 t/any aprox.) podem abastir cinc plantes de cogeneració mitjanes com a màxim, així com que cal potenciar l’ús de calderes domèstiques i d’equipaments. Així mateix l’informe fa diferents propostes de dinamització.

Informe sobre diferents escenaris per a la valorització energètica de la biomassa procedent dels boscos gironins

TN Comarques de TV3 dia 5 de maig de 2010

Publica un comentari