Informe: “Possibilitats normatives i fiscals per prevenir el malbaratament alimentari a Catalunya”:

L’informe, elaborat per la Fundació ENT amb el finançament de l’Agència de Residus de Catalunya, té per objectiu identificar les principals barreres i oportunitats per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya des del punt de vista normatiu i fiscal, a nivell autonòmic i local. Les propostes parteixen del marc normatiu i competències autonòmiques actuals, i en la majoria dels casos busquen modificar-lo amb l’objectiu d’afavorir la prevenció del malbaratament alimentari. En d’altres casos es proposa la creació de nous instruments normatius o fiscals.

INFORME complet:

http://ent.cat/wp-content/uploads/2017/06/2017_Instruments-malbaratament1.pdf

RESUM:

http://ent.cat/wp-content/uploads/2017/06/2017_Instruments-malbaratament_resum.pdf

Publica un comentari