Informe “La Situación de los Bosques y el Sector Forestal en España – ISFE 2013”

Aquest informe conté informació quantitativa sobre el Sector Forestal a Espanya, i per a facilitar la seva comparació amb la dels altres països s’ha seguit la terminologia i estructura del Sistema Paneuropeu de Criteris i Indicadors d’Ordenació Forestal Sostenible (Procés d’Helsinki), adoptat com a sistema oficial per la Conferència Ministerial sobre la Protecció dels Boscos a Europa, que consisteix en l’agrupació de la informació estadística en sis grans Criteris i 37 Indicadors. Cada bloc de informació, sempre que ha estat possible, es compara amb la informació mundial i amb la de la Unió Europea.

Informe “La Situación de los Bosques y el Sector Forestal en España – ISFE 2013”

Publica un comentari