Informació pública del Pla de Determinació de Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya

Un dels objectius del Decret és establir els requisits per a la instal·lació de parcs eòlics i definir els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir en seva la instal·lació.

Publicat al DOGC núm. 6165 de 06.07.2012

Publica un comentari