Incidències de la Llei 25/2009 (Llei Òmnibus) en la tramitació de llicències als ens locals – Àmbit urbanisme i activitats

Informar sobre com afecta la Llei 25/2009 en la tramitació de llicències, i sobre la responsabilitat dels ajuntaments i col·legis professionals.

Publica un comentari