Impuls de l’energia solar fotovoltaica en instal·lacions municipals

Conèixer la tecnologia i les possibles opcions;  Tenir criteri per poder decidir el lloc més adient per situar una instal·lació solar fotovoltaica i poder determinar el seu potencial de producció; Conèixer el procediment administratiu, tràmits necessaris per posar en funcionament una instal·lació solar fotovoltaica i tenir accés a la tarifa retribuïda; Conèixer els possibles mecanismes econòmics i/o financers per impulsar una instal·lació solar fotovoltaica sense endeutament;  Conèixer el mercat fotovoltaic i les tendències i escenaris de futur.

Publica un comentari