III Smart Energy Congress: Ciutats, Espais i Edificis connectats

Aquest congrés vol fer conèixer i debatre les actuals tendències i solucions tecnològiques en els àmbits d’ las SmartCities, SmartGrids, SmartBuildings, SmartMobility, SmartVehicle, Cloud, BigData o InternetofThings.

Publica un comentari