III Jornades Tècniques Internacionals Micosylva a Catalunya

Gestió silvícola de forests productores de fongs silvestres comestibles d’interès socioeconòmic com a font de desenvolupament rural.

Publica un comentari