III Jornada Tècnica “El paper de les autoritats del transport en la gestió de la demanda de transport

Els tractaran aspectes com la mobilitat al treball, el paper del transport públic en la mobilitat sostenible i el repte d'incentivar els desplaçaments a peu i en bicicleta en la mobilitat urbana.

Publica un comentari