III Jornada Horts Ecològics Escolars a Girona

Està adreçada al professorat d’educació infantil, primària i secundària, estudiants universitaris, personal tècnic de medi ambient, agricultura, salut…gent gran, professionals de la restauració i ciutadans i ciutadanes interessats per la temàtica

Publica un comentari