II Jornada tècnica de mobilitat. Nous escenaris per a la planificació i gestió de la mobilitat local

Fa tot just un any l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona va promoure l'organització d'una jornada tècnica sobre els nous instruments previstos a la Llei 9/2003, de la mobilitat, per planificar i avaluar el nou fenomen de la mobilitat local. Atès l'èxit de participació d'aquesta primera trobada, la Diputació de Barcelona ha considerat la necessitat de promoure una II Jornada tècnica per aprofundir i conèixer els nous escenaris i marcs de referència dels diferents nivells de l'administració sobre els que s'hauran de fonamentar les noves polítiques locals en matèria de mobilitat en els propers anys.

Publica un comentari