II Jornada “L'Informe Ambiental en el Planejament Urbanístic”

Donar a conèixer la proposta elaborada pel grup de treball a partir de la Jornada celebrada el 25 de febrer.

Publica un comentari