II Jornada Governança Litoral

Taules rodones i de debat al voltant de l’activitat econòmica en els espais protegits; Ports, economia i sosteniblilitat; i  el futur de la pesca a la Mediterrània.

Publica un comentari