II Congrés UPC Sostenible 2015

– Elaborar una diagnosi de la recerca en sostenibilitat a la UPC i el seu entorn.
– Dissenyar escenaris futurs de la recerca en sostenibilitat en una universitat tecnològica.
– Identificar eines i mecanismes per a la transició.

Publica un comentari