II Congrés sobre restauració de rius i aiguamolls

En relació a la restauració es tractarà:

– Objectius de la restauració.
– Aspectes tècnics i ambientals.
– Aspectes socials i culturals.
– Aspectes legals i administratius.
– Aspectes econòmics i financers.
– Aspectes de gestió.
– Recuperació de la funcionalitat.
– Instruments específics.
– Voluntariat.

Publica un comentari