II Congrés Forestal Català

Com podem augmentar el valor dels nostres boscos?
És possible comptabilitzar la producció amb la conservació i l'ús social del medi natural?
Com podem dinamitzar el sector i enfortir la cadena propietat-indústria-societat?

Aquestes són algunes de les qüestions que es plantegen les institucions organitzadores del II Congrés Forestal Català i que obren al conjunt de la societat amb l'ànim de debatre, dialogar i buscar un consens que permeti abordar amb èxit el futur forestal de Catalunya.

Publica un comentari