II Congrès d’Edificis d’Energia Quasi Nul·la

Es tractaran els aspectes claus que afecten als edificis d consum d’energia quasi nul·la. Els aspectes legals, tècnics i de gestió que comporta una edificació d’alta eficiència .

Publica un comentari