I Jornada sobre la recerca i la gestió dels espais costaners i marins protegits als Països Catalans

Donar una visió global de l'estat del coneixement i de les possibles necessitats i prioritats dels espais costaners i marins protegits dels Països Catalans, des de dos enfocaments diferents: la gestió i la recerca.

Publica un comentari