I Foro Internacional Bosques Urbanos (Urban Forestry) en ciudades mediterráneas: Innovación, monitorización, participación social y cooperación

En el marc del projecte LIFE+ Quick Urban Fores que s’ha desenvolupat al llarg de tres anys, amb tècniques d’implantació sostenible en zones degradades de Valladolid, es vol posar en comú les tècniques emprades, i vol ser un fòrum de debat i coneixement per a descobrir altres projectes tècnics i iniciatives socials i polítiques al voltant dels boscos urbans

Publica un comentari