I Congreso Nacional de Ecoturismo

Debatre els millors instruments per a la gestió de l’ecoturisme, amb els actors implicats, sobretot els professionals del espais naturals i del sector turístic

 

Publica un comentari