I Congrés Ibèric Energia Eòlica i Conservació de la Fauna

Conèixer els resultats d’estudis que analitzen l’afecció dels parcs eòlics sobre la fauna i compartir experiències sobre la millor manera de mitigar-la.

Publica un comentari