I Conferència Internacional Mesurant, Modelitzant i Avaluant la Sostenibilitat

El I Congres Internacional de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat ICSMM 2006 pretén ser el lloc de trobada per les persones, organitzacions i institucions interessades en la mesura i la modelització de la sostenibilitat.

Publica un comentari