Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

Servir com a base de càlcul en el procediment dels acords voluntaris per a les empreses que acceptin reduir la seva emissió de CO2.
La Guia servirà també per estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport d’administracions públiques, ajuntaments i particulars.

Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

Publica un comentari