Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 2009

Elaborada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), amb la intenció de servir com a base de càlcul en el procediment dels acords voluntaris per a les empreses que acceptin reduir la seva emissió de CO2.

La Guia servirà també per estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport d’administracions públiques, ajuntaments i particulars.

Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

Publica un comentari