Guia pràctica per a la recollida porta a porta en municipis de fins a 5.000 habitants. 2009

Des de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, a partir de l’experiència dels municipis que han implantat aquest tipus de recollida des de l’any 2000 a Catalunya, s’ha realitzat la present Guia pràctica per a la recollida porta a porta en municipis de fins a 5.000 habitants, com a eina per facilitar a aquells municipis que, per a fer front les noves exigències legals, optin per implantar la recollida selectiva porta a porta, ara o potser més endavant.

Guia pràctica per a la recollida porta a porta en municipis de fins a 5.000 habitants. 2009
Manual Municipal de Recollida Selectiva Porta a Porta a Catalunya. 2008
MANUAL DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA EN CASTELLÀ. 2010

Publica un comentari