Guia per a l’elaboració de plans locals de prevenció de residus municipals

Aquesta guia està destinada especialment als tècnics municipals de medi ambient i recull metodologies per a la diagnosi dels residus d’una poblaciói exemples detallats de mesures concretes que es poden posar en marxa.

Guia per a l’elaboració de plans locals de prevenció de residus municipals

Publica un comentari