Guia metodològica bàsica per als processos participatius municipals

Guia metodològica per als processos de planificació per a la sostenibilitat i per a l’articulació d’un procés de participació sectorial i veïnal que perduri més enllà del període d’elaboració dels PALS o de consultes ciutadanes puntuals, amb diferents metodologies que compleixin els requisits dels plecs de condicions de la DIPUTACIÓ DE GIRONA.
 

 
 
 
 

 

Publica un comentari