Guia de la compra verda per la prevenció del canvi climàtic a les administracions locals de les comarques gironines

El projecte ha consistit en realitzar un estudi dels procediments de contractació en tres municipis de les comarques de Girona (un de menys de 1.000 habitants, un d’entre 1.001 i 10.000 habitants i un de més de 10.000 habitants) dels següents grups de productes i serveis:
Fusta i productes de fusta
Paper i productes de paper
Vehicles
Equips informàtics
Subministrament elèctric d’edificis municipals

L’objectiu d’aquesta guia és per una banda incorporar criteris ambientals a la contractació pública d’aquest grup de productes i serveis i per l’altra protocol·litzar els procediments de compra verda tant els subjectes a la normativa europea de compres com a la compra directa, per poder fer-la extensible a qualsevol administració local.

Guia de la compra verda per la prevenció del canvi climàtic a les administracions locals de les comarques gironines

Publica un comentari