Guia de edificación sostenible para la vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco

El Sector de la construcció genera un notable impacte sobre el Medi Ambient, tant per l’alt consum que genera (energia, aigua i materies primeres), com per la generació de residus. És per això que els Departaments de Vivenda; Assumptes Socials; Indústria, Comerç i Turisme; Medi Ambient i Ordenació del Territori del Govern Basc, han elaborat aquesta guia amb l’objectiu d’establir les bases tècniques per a una edificació sostenible en el País Basc.

Guia de edificación sostenible para la vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Publica un comentari