Governs Locals actius davant el procés d’integració europea: Perquè el que passa a les institucions europees afecta el nostre dia a dia

Proporcionar informació i formació sobre la Unió Europea, especialment en aquells temes d’interès per a l’administració local i la seva ciutadania a les comarques de Girona, que permeti entendre què és i què fa la Unió Europea, com s’organitza, com afecten les seves polítiques a nivell local i ciutadà, cap a on avança el procés de construcció europea i quins són els seus reptes de futur.

Publica un comentari