Gestió integral de conques fluvials: de la teoria a la pràctica

Aportat nous coneixements i experiències en la gestió de l'aigua i les conques fluvials dins el nou enfocament de la gestió de l'aigua que es desprèn de la implementació de la Directiva Marc de l'Aigua a la política hidrològica europea.

Publica un comentari